+31 (0) 6 260 260 04 HULP NODIG?
0item(s)

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Product was successfully added to your shopping cart.

Algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens:

Paracordshop.nl onderdeel van
Phine B.V.
Nieuwe Weteringseweg 140
3737ME Groenekan

Kamer van Koophandel: 30164292
Belastingdienst: NL8090.15.079.B.01
Hierna te noemen, Paracordshop.nl

1) Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst met Paracordshop.nl. De voorwaarden zijn te downloaden op de website. Ook worden ze bij iedere overeenkomst beschikbaar gesteld.

2) Privacy en veiligheid

Paracordshop.nl beschermt de gegevens van de klant en draagt zorg voor een veilige betaalomgeving.

3) Aanbod

Ieder aanbod is nauwkeurig en volledig. Prijzen zijn inclusief btw. Indien het aanbod beperkt geldig is, wordt dit duidelijk vermeld. De informatie schetst een reëel beeld van het product. Een kennelijke fout of vergissing is niet bindend.

4) Aanvaarding

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding. Hiervan ontvangt de klant een bevestiging.

5) Levering

Paracordshop.nl levert zo spoedig mogelijk - in beginsel uit voorraad- op het opgegeven adres. Indien 20 dagen niet haalbaar is, ontvangt de klant daarover zo spoedig mogelijk bericht. Indien vanaf de bestelling 30 dagen zijn verstreken, mag de klant de overeenkomst ontbinden. Indien levering niet mogelijk is, spant Paracordshop.nl zich in om een alternatief te bieden. Dit gebeurt in overleg met de klant.
Voor levering kan Paracordshop.nl derden inschakelen, waaronder in elk geval

PostNL, DHL, DPD en GLS.

6) Betaling

Bij wanbetaling kunnen redelijke kosten in rekening worden gebracht naast eventuele schadevergoeding. Redelijk zijn maximaal de in de rechtspraak gebruikelijke staffel voor incassokosten.

7) Bedenktijd

Vanaf de dag van ontvangst heeft de klant 100 dagen bedenktijd. Indien de klant het product wil retourneren, dient de klant dit binnen die termijn kenbaar te maken. De klant dient het product inclusief verpakking te retourneren aan de Paracordshop.nl, zoveel mogelijk in de staat waarin het is ontvangen.
De klant is verantwoordelijk voor de retourneringskosten.
De betaling wordt uiterlijk na 30 dagen op een rekening van de klant teruggestort.

8) Garantie en conformiteit

De klant heeft minimaal zes maanden garantie. De klant wordt geïnformeerd over de eventuele aanvullende garantie.
Paracordshop.nl staat in voor hetgeen de klant redelijkerwijze van het product mag verwachten.

9) Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Paracordshop.nl is beperkt tot het factuurbedrag.

10) Klachten

Een klacht dient schriftelijk te worden gemeld. E-mail is ook schriftelijk. Als de klant erom vraagt, neemt Paracordshop.nl over de klacht telefonisch contact op me de klant. De klant dient de klacht te melden binnen een redelijke tijd na het ontstaan ervan.

De klant ontvangt een ontvangstbevestiging of een inhoudelijke reactie binnen 14 dagen. Indien afhandeling binnen 14 dagen niet mogelijk is, wordt de klant op de hoogte gehouden van de voortgang.

11) Aanvullingen en afwijkingen

Van deze voorwaarden wijkt Paracordshop.nl niet ten nadele van de klant af. Eventuele aanvullingen worden voldoende kenbaar gemaakt.

12) Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.